Báč, okres Dunajská Streda
Kostol sv. Antona Paduánskeho

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (7+3+3)


Nástroj prešiel viacerými opravami a až do polovice 90. rokov 20. storočia bol dlhodobo nefunkčný. Koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. III/1994, IX/2000, XV/2006.

1779, neznámy organár – novostavba

Pre františkánsky kostol v Komárne.

1809, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie organa do františkánskeho kostola v Báči.

1856, neznámy organár – oprava

Čistenie organa a oprava mechov.

1882, György Bencz – oprava

90. r. 20. stor., Stehlíkovci – oprava

Oprava spojená s doplnením chýbajúcich kovových píšťal (Mixtúra) a črvotočom poškodených drevených píšťal (Bordun 8´ HW).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Benz György Orgona Épitész
I. manuál - pozitív (C – c3, krátka sp. oktáva)II. manuál - hlavný (C – c3, krátka sp. oktáva)
Copula maiorPrincipál
Copula minorBordun
PrincipálOktáva
  Flauta
  Kvinta2 2/3´
  Oktáva
  Mixtúra 3x1 1/3´
-   
Pedál (C – a, krátka sp. oktáva)
Subbas16´  
Oktávbas  
Oktávbas  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)