Stavba postavená 1296.

Gotický kostol z polovice 14. storočia, menšie úpravy sa realizovali v 19. a 20. storočí. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom sanktuária, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Na južnej strane je kaplnka. Sanktuárium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, v lodi a kaplnke sú rovné stropy. Rovný strop v lodi bol veľmi nevhodným spôsobom znížený pravdepodobne v 80. rokoch 20. storočia. Pozitív je umiestnený na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)