Za organára sa vyučil u Martina Zorkovského v Kremnici. R. 1713 sa stal levočským mešťanom. V Levoči pracoval ako výrobca organov a iných klávesových nástrojov. Býval v deviatom mestskom obvode. V r. 1734 sa stal senátorom. Na jeho pečati s priemerom 15 mm je zobrazená sv. Cecília v jednej ruke s ladiacim rohom a v druhej ruke s portatívom s iniciálami L. C. V daňových knihách sa s jeho menom stretáme v rokoch 1719 – 1746.

Z Čajkovského tvorby sú známe tri zachované nástroje – organ pre ev. a. v. artikulárny kostol v Kežmarku, pozitív pre r. kat. kostol vo Veľkom Slavkove a zatiaľ nedatovaný pozitív, ktorý sa nachádza v zbierkach Múzea mincí a medailí v Kremnici. Tento pozitív je mimoriadne zaujímavý, lebo v ňom nie je zastúpený register v základnej (osemstopovej) polohe. Vo všetkých troch nástrojoch je manuálový rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou, pôvodný pedálový rozsah v ev. a. v. artikulárnom kostole v Kežmarku bol C – c1 s krátkou spodnou oktávou (21 klávesov a tónov).

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v. artikulárny, 1720 – jednomanuálový, 12-registrový organ s pedálom.

Košice; okres Košice, Košický kraj, františkánsky kostol, 1722 – dostavba pedála.

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, Múzeum mincí a medailí, pravdepodobne 20. roky 18. storočia – 5-registrový pozitív.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1744 – oprava.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1717 – oprava.

Vojňany; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Kataríny, 1726 – 6-registrový pozitív (pôvodne bol postavený pre r. kat. kostol vo Veľkom Slavkove, odkiaľ ho r. 1948 presťahovali do Vojňan).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)