Prešov – Staré Mesto, okres Prešov
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (9+10+5)


1668-1671, Ján Veit – novostavba

Jednomanuálový organ. Zachovala sa z neho len organová skriňa zväčšená o horný pozitív.

1717, Vavrinec Čajkovský – oprava

1752, Johann Georg Schwarz – oprava

1787, Jozef Borovecký – rozšírenie

Oprava a rozšírenie o 6-registrový pozitív a pedál.

1813, Franz Xaver Gatto – oprava

1863-1864, Jozef Reiszmayer – generálna oprava

Dispozícia nástroja z obdobia pred opravou (1863 – 1864):
Hlavný stroj (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Principal 8´, Salicet 8´, Flaut gedeckt 8´, Quintatön 8´, Flaut amabilis 8´, Octava 4´, Flaut 4´, Quinta 3´, Superoctave 2´, Mixtur 3x
Pozitív (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Flauta major 8´, Spielflöte 8´, Principal 4´, Flauta minor 4´, Octava 2´, Quint 1 1/3´, Superoctave 1´
Pedál (C – c1, 25 klávesov)
Subbass 16´, Violon 16´, Octavbass 8´, Octav 8´
2 tremulanty a tympany

1913, Rieger – novostavba

Rieger Ottó, opus 1958. Postavený do pôvodnej organovej skrine.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Opus 1958 Rieger Ottó Budapest
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bourdon16´Quintatön16´Subbas16´
PrincipalHegedü principalViolon16´
FödöttFlüte harmoniqueFuvolabass
GambaAeolineCello
SalicionalVox celestisHarsona16´
OctavaOctava  
DolceTravers fuvola  
Mixtura 5x2 2/3´Piccolo  
TrombitaHarmonia aetheria 4x2 2/3´  
  Clarinette  

Spojky: Super I, II/I, Super II/I, Sub II/I, I/P, II/P
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: P, MF, F, FF, TT
Pomocné zariadenia: Crescendo (valec), Zapínač registrového crescenda, Zapínač jazykových registrov, Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)