Prešov – Staré Mesto, okres Prešov
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (9+10+5)


1668-1671, Ján Veit, Juraj Demicher, Joachim Resch – novostavba

Barokový nástroj postavil vtedy ešte banskobystrický organár Ján Veit s tovarišmi Jurajom Demicherom a Joachimom Reschom. Z organa sa zachovala len čelná stena organovej skrine s menšími úpravami (zväčšená o horný pozitív).

1717, Vavrinec Čajkovský – oprava

1752, Johann Georg Schwarz – oprava

1787, Jozef Borovecký – rozšírenie

Práce dokončené 25. apríla 1787. Generálna oprava a rozšírenie o 6-registrový pozitív a pedál.

1813, Franz Xaver Gatto – oprava

1863-1864, Jozef Reiszmayer – generálna oprava

Generálna oprava, prestavba. Dôkladná oprava, pri ktorej boli doplnené chýbajúce poltóny vo veľkej oktáve (schromatizovaná krátka veľká oktáva) a dodané nové klaviatúry. Vyhotovené boli tiež 3 nové mechy a drevené píšťaly pre registre Flauta major a Flauta minor, keďže pôvodné boli napadnuté červotočom. Za opravu bola vyplatena suma 816 florénov.

Dispozícia z obdobia pred opravou (1863 – 1864):
Hlavný stroj (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Principal 8´, Salicet 8´, Flaut gedeckt 8´, Quintatön 8´, Flaut amabilis 8´, Octava 4´, Flaut 4´, Quinta 3´, Superoctave 2´, Mixtur 3 chörig
Pozitív (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Flauta major 8´, Spielflöte 8´, Principal 4´, Flauta minor 4´, Octava 2´, Quint 1 1/3´, Superoctave 1´
Pedál (C – c1, 21 tónov)
Subbass 16´, Violon 16´, Octavbass 8´, Octav 8´
Ďalšie zariadenia: 2 tremulanty a tympany

1913, Rieger – novostavba

Rieger Ottó, Budapest, opus 1958 (údaje z hracieho stola a katalógu organov firmy Rieger).

Pri požiari kostola v roku 1912 bol nástroj značne poškodený a následne nahradený súčasným organom. Organ postavila budapeštianska pobočka firmy Rieger v roku 1913 pod opusovým číslom 1958. Čelná stena organovej skrine pochádza z barokového nástroja Jána Veita.

1982, neznámy organár – maľovanie organovej skrine

1998-1999, neznámy organár – generálna oprava

Posledná väčšia oprava, firma nezistená. Oprava, čistenie, ladenie.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Opus 1958 Rieger Ottó Budapest
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bourdon16´Quintatön16´Subbas16´
PrincipalHegedü-PrincipalViolon16´
FödöttFlüte harmoniqueFuvolabass
GambaAeolineCello
SalicionalVox celestisHarsona16´
OctavaOctava  
DolceTravers-Fuvola  
Mixtura 5x2 2/3´Piccolo  
TrombitaHarmonia aetheria 4x2 2/3´  
  Clarinette  

Spojky: Manuálkopula II-I, Suboktávkpula II-I, Superoktávkopula II-I, Superoktávkopula I, Pedálcopula I, Pedálcopula II
Voľné kombinácie: 1 (Szabad-Combination)
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti
Pomocné zariadenia: Žalúzie II, Crescendo, Crescendo (zapínač registrového crescenda), Nyelvsip (zapínač jazykových registrov), Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)