Levoča, okres Levoča
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3)


Organ stojí na bočnej empore. V súčasnosti je nefunkčný, ale má zachovalý a takmer kompletný píšťaľový fond. Pozoruhodná je čierna a zlatá polychrómia prospektových píšťal

1697, neznámy organár – novostavba

Organ dal postaviť levočský obchodník Ján Ujházi.

1707, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie do novšieho dreveného kostola a následné rozšírenie a celková renovácia. Organ bol spojený s oltárom a hrací pult mal vstavaný do zadnej steny skrine. V tom období bol viacráz opravovaný a čiastočne prestavaný.

1744, Vavrinec Čajkovský – oprava

Oprava mechov.

1769, Martin Podkonický – úprava

Vytvoril samostatnú vzdušnicu pre register Manual-Subbas, ktorý presunul do pedála.

1801, Jakub Kacvínsky – oprava

1837, Andrej Zimmer – prestavba

Organ bol opäť premiestnený (presťahovaný), tentoraz už do novovybudovaného chrámu, kde sa nachádza do súčasnosti. Pri tej príležitosti prebehla prestavba a rozšírenie organa: dispozičné zmeny (nová vzdušnica pre Violon 16´ a Octavbass 8´, píšťaly registra Subbas 16´ zrezané na 10 2/3´, dobudovaný manuálový register Gemshorn 8´), nový samostatne stojaci hrací stôl, mechanika a sústava štyroch klinových mechov. Pre šírku pribudovanej pedálovej vzdušnice bolo jadro pôvodnej organovej skrine rozšírené o postranné polia.

1869, Ján Stanzer – oprava

1886, Friedrich Weigle – oprava

1932, Rieger – oprava

Organ po niekoľkých predchádzajúcich opravách slúžil až do tohto roku. Cirkevný zbor si vtedy zadovážil nový 29-registrový organ z továrne Rieger. Starý organ dal opraviť a preniesť na bočnú emporu, kde stojí dodnes.

Prieskum: Marek Cepko
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipalViolon16´
RohrflöteQuint Bass10 2/3´
Unda marisOctav Bass
Gemshorn  
Salicional  
Octav  
Flauta minor  
Quintadena  
Superoctav  
Mixtur  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)