Učiteľ a organár, pôsobil dlhší čas vo Vlkovej na Spiši. Podpisoval sa „Organipega, Ludirector Farkasfalvensis“. Syn Andrej, narodený r. 1778, bol tiež učiteľ a organár, pôsobil v Gelnici a podpisoval sa „Andreas Kacvinski, docens et organifex Gölnicziensis“.

Miesto, kde sa Jakub Kacvínsky vyučil za organára, nie je známe. Venoval sa najmä opravám organov, ale pravdepodobne postavil aj niekoľko menších nástrojov. Pracoval na strednom a východnom Slovensku, predovšetkým na Spiši a v Gemeri.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1801 – oprava.

Liptovský Trnovec; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, pravdepodobne kostol ev. a. v., 1790 – stavba organa, nástroj sa nezachoval, bližšie údaje chýbajú.

Mlynica; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Margity, 1815 – oprava.

Padarovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1816 – pravdepodobne dokončenie organa, ktorý František E. Pecník kvôli úmrtiu nedostaval.

Poprad; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Egídia, 1783 – oprava.

Poprad-Spišská Sobota; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Juraja, 1815 – oprava a rozšírenie organa.

Rakúsy; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol nezistený, 1801 – oprava.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)