Začiatkom 19. storočia v Prešporku pracoval vysokorenomovaný organár Jozef Katschirek.a Napriek tomu na úzení Slovenska zatiaľ neevidujeme žiadnu jeho prácu. Doložiteľný je v rokoch 1820 – 1870. Eva Szórádová spresňuje, že v roku 1820 postavil organ pre Kopfstetten (okr. Gänsendorf, Österreich). Ďalej uvádza, že najneskôr od roku 1845 pôsobol vo Viedni, kde sa v prameňoch uvádza ako výrobca klavírov, organár a výrobca ninery (Drehorgeln) až do roku 1870. Zachovaný verklík v Magyar Nemzeti Múzeum signoval ako viedenský organár.b

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)