Klasicistický kostol, postavený v rokoch 1825 – 1837 podľa plánov staviteľa A. Povolného na mieste staršieho dreveného chrámu. Opravovaný v rokoch 1958 – 1959. Má pôdorys gréckeho kríža s oválnym oltárnym priestorom a s emporami. Ústredný priestor, zaklenutý kupolou, je osvetlený termovými oknami, zasadenými do oktogonálneho tamburu. Empora zaklenutá korýtkovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)