Stavbu komplexu objektov kláštora minoritov začali v 1. polovici 14. storočia budovaním presbytéria kostola. V polovici 14. storočia prikročili k stavbe trojlodia kostola a kláštorných budov, koncom 14. storočia boli stavebné práce dokončené. Začiatkom 16. storočia bol kostol opravený pod vedením paliera M. Messingschlägera. V čase postupujúcej reformácie v 2. pol. 16. storočia odovzdali kostol slovenským evanjelikom, ktorým patril do roku 1671. Zoslabením pozície evanjelikov stavba postupne chátrala, preto jezuiti hneď po prevzatí v roku 1671 pristúpili k rozsiahlym zabezpečovacím prácam a kostol zariadili barokovým inventárom od levočských rezbárov O. Engelholma a F. Beichela. Roku 1694 celý priestor trojlodia zaklenuli barokovou hrebienkovou krížovou klenbou. Po odchode jezuitov stál objekt nevyužitý a pustol. Roku 1852 musel byť opäť staticky zaistený. V rokoch 1938 – 1939 sa prikročilo k rozsiahlejšiemu reštaurovaniu stavby kostola a kláštora pod vedením Štátnej ochrany pamiatok. Trojloďový halový kostol, situovaný do malého námestia terénnej vyvýšeniny, má zúžené pretiahnuté presbytérium uzavreté päťbokým polygónom, zaklenuté rebrovými klenbami. Halové trojlodie so širšou hlavnou loďou a nápadne úzkymi bočnými loďami je zaklenuté barokovou klenbou. Priestor lode bol skrátený prehradením na západnej strane, oddeľujúcim posledné gotické krížové pole od trojlodia, ako aj vybudovaním barokovej organovej empory v hĺbke štvrtého gotického klenbového poľa trojlodia po roku 1671.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)