Levoča, okres Levoča
Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov, a sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/10 (9/8+2)


17. storočie, neznámy organár – novostavba

Organová skriňa pochádza z nástroja neznámeho autora zo 17. storočia.

70. r. 19. stor., Ludwig Mooser – novostavba

V dobe prestavby veľkého organa v kostole sv. Jakuba vyhotovila organárska dielňa Ludwiga Moosera do pôvodnej organovej skrine úplne nový nástroj.

Nástrojová časť bola vymenená už v dobe prestavby veľkého organa v chráme sv. Jakuba v 70. rokoch minulého (19.) storočia. Salzburgský organár Ludwig Mooser alebo jeho zamestnanci vyhotovili vtedy nový nástroj. (O. Gergelyi, K. Wurm: Historické organy na Slovensku, Opus: Bratislava 1989, str. 94).

Dispozícia – podľa O. GERGELYI und K. WURM: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei; Acta Organologica, Band 22, Alfred Reichling, Merseburger, 1991:
Manuál: Principal 8´, Flöte 8´, Gedeckt 8´, Octav 4´, Flöte 4´, Octav 2´, Mixtur 2 2/3´
Pedál: Subbass 16´, Octav 8´, Violon 8´

1. pol. 20. stor., Július Guna – novostavba

Nástrojovú časť súčasného organa dodala prešovská dielňa Július Guna a syn, Továrňa na organy Prešov, približne v 1. štvrtine 20. storočia. Postavená bola do organovej skrine zo 17. storočia s prehĺbeným podstavcom pre pedálovú vzdušnicu.

2020, neznámy organár – generálna oprava

Pri oprave boli využíté aj časti organa vyradeného z banskobystrického konzervatória.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Julius Guna a Syn Továrňa na Organy Prešov
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principal Subbass16´
BourdonCello
Gamba  
Salicional  
Eolina  
Vox Celeste*  
Princ. oktava  
Koncertfleta  
Mixtura 3x2 2/3´  

Spojky: Pedal spojka, Oktav spojka
Pevné kombinácie: P., Mf., F., T
Tremolo

Pneumatické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

* = register nemá vlastné píšťaly, je vytvorený kombináciou registrov Salicional 8´ a Eolina 8´

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)