Poprad – Spišská Sobota, okres Poprad
Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (8+4)


Organ prešiel početnými opravami a prestavbami. V súčasnosti, po početných prestavbách, je ťažké zhodnotiť, čo je na nástroji ešte pôvodné (z r. 1663). Škoda, že pred poslednou opravou sa nerealizoval podrobný organologický, umelecko-historický a archívny prieskum.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. I/1992 a XI/2002.

1662-1663, Tomáš Dobkovič – novostavba

Organová skriňa pochádza z dielne Pavla Grossa (Pavol Gross st. a ml.). Skriňu namaľoval a ozdoby pozlátil Šimon Reľovský.

1678, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený z miesta nad sakristiou na vtedy ešte drevený západný chór.

1693, neznámy organár – oprava

18. storočie, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Nástroj musel byť rozobratý a znovu postavený pri stavbe barokového murovaného chóru.

1815, Jakub Kacvínsky – oprava

Oprava a rozšírenie nástroja.

1. pol. 19. stor., Andrej Zimmer – prestavba

Oprava, stavba samostatného hracieho stola, zdobeného na čelnej stene jedným poľom neznelých atráp píšťal.

1967-1968, neznámy organár – oprava

2004, neznámy organár – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer
Manuál (C – c3, krátka sp. oktáva, 45 kl.)Pedál (C – a3, krátka sp. oktáva, 18 kl.)
PrincipálTibia16´
KopulaFlauta
SalicionálKvinta5 1/3´
OktávaChoralbas
Kopula  
Superoktáva  
Kvinta1 1/3´  
Mixtúra 3-4x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)