Učiteľ, organista a organár poľského pôvodu. Od polovice 17. storočia pôsobil na Slovensku. R. 1671 bol učiteľom hry na organe na ev. a. v. lýceu v Kežmarku. Bol kežmarským mešťanom.

Tomáč Dobkovič na Slovensku postavil niekoľko organov. R. 1658 zhotovil jednomanuálový, dvanásťregistrový organ s pedálom do ev. a. v. kostola v Dobšinej. Organová skriňa bola maľovaná r. 1666. Organ zanikol r. 1774. Ďalší organ postavil r. 1663 v r. kat. kostole v Spišskej Sobote (Poprad-Spišská Sobota). Tento organ sa po početných opravách, prestavbách a zväčšení zachoval dodnes.

Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1658 – jednomanuálový, 12-registrový organ s pedálom (zanikol r. 1874).

Poprad-Spišská Sobota; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Juraja, 1663 – jednomanuálový (podľa niektorých prameňov dvojmanuálový) organ sa po početných prestavbách, úpravách a rozšírení zachoval dodnes.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)