Kremnica, okres Žiar nad Hronom
Múzeum Národnej banky Slovenska

Prenosný pozitív I / 5


Mimoriadne zaujímavý prenosný pozitív pravdepodobne Vavrinca Čajkovského. Žiaľ, nie je zachovaná takmer žiadna dokumentácia, a tak mnohé otázky ostávajú nevyjasnené. Nie je ani známe, odkiaľ sa pozitív dostal do zbierok múzea.

1. pol. 18. stor., Vavrinec Čajkovský – novostavba

Autorstvo je pravdepodobné. Podobnosť charakteru písma a štruktúry firemného nápisu so zachovaným štítkom z Čajkovského pozitívu z r. 1726 sú podkladom k presvedčeniu, že tento nástroj staval L. Čajkovský.

1834, Anton Klem – oprava

Na vnútornej strane krytu ventilovej komory je nalepený papierový obdĺžnikový lístok s textom: diβ kleine Positif wurde im Jahre 1834 / durch Anton Klem  Repariret, durch die milden / Beyträger des allseitigen P: P: Personals / unter den Mesner H: J  Huszar.

1986, Pavol Baxa st. – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Orga ...........Instrumen. / in Leutschau.
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula
Principál
Copula
Kvinta1 1/3´
Oktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)