Bližšie údaje o živote nie sú známe.

Maďarský organológ Szigeti Kilián uvažuje nad možnosťou, že by Antal Klem mohol byť rodinou alebo vnukom Karola Klema, organára z mesta Eger v Maďarsku.Táto úvahu však nie je nijako podložená.

Známy je zatiaľ z jedinej opravy 5-registrového pozitívu v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Opravu A. Klem realizoval v roku 1834. Nástroj je zachovaný. Na vnútornej strane krytu ventilovej komory je nalepený papierový obdĺžnikový lístok s textom: diβ kleine Positif wurde im Jahre 1834 / durch Anton Klem  Repariret, durch die milden / Beyträger des allseitigen P: P: Personals / unter den Mesner H: J  Huszar. Pozitív eviduje slovenský aj nemecký súpis organov stredného Slovenska, ale bez toho, že by opravu Antona Klema zaznamenal.b

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)