Organár v Prešove.

Presné údaje o mieste a čase narodenia ako aj úmrtia nie sú známe, dokonca nepoznáme ani jeho krstné meno. Slovenská odborná literatúra organára s takým prieziskom nepozná. Jedine v knihe Dejiny Prešova I, je uvedený KISS, F. v roku 1776 ako zakladateľ organárskej dielne v Prešove.a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)