Zvolen, okres Zvolen
Kostol sv. Alžbety – Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Organový pozitív I / 6


1772, Johann Michael Heisserrer – novostavba

Banskobystrický organár J. M. Haisserrer postavil organ v období, keď ďalší banskobystrický organár Martin Podkonický bol už nebohý, a jeho syn Michal nemohol ešte samostatne podnikať, lebo nedovŕšil predpísaný vek 21 rokov. Nástroj z hľadiska rozsahu C – d3 môžeme pokladať za progresívny, progresívne sú aj niektoré prvky v dispozícii (otvorená Flauta 4´). Predsa len však Martin Podkonický pri nástrojoch podobnej veľkosti už oveľa skôr disponoval dva registre v základnej polohe (popri drevenej krytej Copule maior 8´ aj drevený otvorený Portunal 8´).

1935, neznámy organár – oprava

1973, Josef Kmošek – oprava

Oprava a konzervovanie drevených častí.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Construxit Ioann Michael Haisserrer organo Pogo Neosohlij Anno 772 in Diebus Augustij.
Manuál (C – d3, krátka spodná oktáva, 47 klávesov)
Copula maior
Principál
Flauta
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 2x1´+ 2/3´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)