Neskorobarokový kostol z rokov 1778 – 1780. Prestavaný v roku 1938. Modernou prístavbou zmenená dispozícia, pôvodný kostol tvorí dnes presbytérium nového objektu. Pôvodne jednoloďový kostol s polkruhovo zakončeným presbytériom a s barokovo ponímanou centrálou konkávne prehýbanej lode.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)