Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Adamovské Kochanovce – Kochanovce, okres Trenčín
kostol ev. a. v.
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

neznámy rok, neznámy organár – novostavba

1963, neznámy organár – generálna prestavba

Organ bol prestavaný a dispozične pozmenený pravdepodobne firmou Rieger. Podľa záznamov v materiáloch firmy ide dokonca o organ firmy Rieger z roku 1963 (postavený do staršej skrine): (op.) 3310 – 63 pk I/10 Kochanovce, evang. S. Pri tejto príležitosti bola organová skriňa postavená tesne za kovové zábradlie chóru a samostatný hrací stôl, ktorý stál pôvodne pred soklom organovej skrine bol postavený vedľa organa (pri čelnom pohľade vpravo) rovnobežne s prospektom. Organista sedí tvárou k oltáru.

2003, neznámy organár – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Kryt jemný16´Subbas16´
PrincipálCello
Flauta dutá  
Oktáva  
Roh kamzíkový  
Kvinta2 2/3´  
Superoktáva  
Mixtúra 3x1 1/3´  

Spojky: Manuál sub (16´), Manuál super (4´), Pedálová spojka (M / P)
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Pomocné zariadenia: Crescendo (valec), Vyp. cresc., Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE