Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Červeník, okres Hlohovec
Kostol Obetovania Panny Márie
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)

koniec 19. stor., Karel Neusser – novostavba

Údaj z hracieho stola.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Nahradené rekvirované prospektové píšťaly, z pôvodného registra Gambe 8´ bol vytvorený register Flauta 4´ (odstránené drevené intonačné valčeky). Iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001

Firemný nápis

K.NEUSSER / NOVÝ JIČÍN

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipalSubbass16´
GedecktCello
Salicional  
Octave  
Flauta*  
Mixtur 2-3x2 2/3´   

Spojky: Pedal-Manual-Coppel
Pevné kombinácie: Mezzo Forte, Fortissimo
Tremolo

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = pôvodne Gambe 8´

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE