Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Šarišské Dravce, okres Sabinov
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/5+2/1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/5+2/1)

1904, Rieger – novostavba

Opus 1096.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – úprava

Pozmenená dispozícia - nový register Picolo 2´ stojaci na registrovej kancele pôvodného extenzného registra Dolce 4´.

Prieskum: Marek Cepko, 2012

Firemný nápis

Cs. és kir. udvari – orgona – gyár – Rieger Testvérek – Budapest – Opus 1096.

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
FӧdӧttOctavbass8´ (ext.)
Salicionál  
Octava4´ (ext.)  
Picolo  
Zúgóquinta 2x2 2/3´+ 2´  

Spojky: Pedálcopula, Oktávcopula
Pevné kombinácie: Piano, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE