Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Nitra – Staré Mesto (Horné Mesto), okres Nitra
Veľký seminár - kaplnka
Jednomanuálový organ s pedálom I / 7 (6+1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / 7 (6+1)

Organ postavil v tej dobe nitriansky, neskôr bratislavský organár Vincent Možný, ako svoj opus 3, pravdepodobne v roku 1876. Nástroj má pohnuté dejiny. Po zrušení seminára (prvá polovica 50. rokov 20. storočia), keď sa Veľký seminár prestal využívať na pôvodný účel, bol organ presunutý do r. kat. kostola v Nitre, časti Chrenová, a odtiaľ v roku 1977 z neznámeho dôvodu do r. kat. filiálneho kostola v Ivanke pri Nitre, časti Gergeľová. Pravdepodobne v roku 2016 sa vrátil späť na miesto, pre ktoré bol postavený – do kaplnky Veľkého seminára, ktorá opäť slúži svojmu pôvodnému účelu.

1878, Vincent Možný – novostavba

Opus 3. Autorom skrine je Ignaz Karger, Viedeň.

1. pol. 50. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do r. kat. kostola v meste Nitra, časť Chrenová.

1977, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do r. kat. filiálneho kostola v obci Ivanka pri Nitre, časť Gergeľová.

2016, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Späť do kaplnky Veľkého seminára v Nitre. Rok je pravdepodobný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2016

Firemný nápis

Mozsny Vincze - Orgona készitő - Nyitran

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
Flaut majorSubbass16´
Viola Gamba  
Salicional  
Principal  
Flaut amabilis  
Mixtur 2x   

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Prospekt. Hrací pult. Hrací pult. Firemný štítok. Registrové terčíky vľavo. Registrové terčíky vpravo. Firemný štítok. Organ v predchádzajúcej lokalite - Kostol sv. Benedikta, Ivanka pri Nitre, časť Lúky-Gergeľová. Organ v predchádzajúcej lokalite - Kostol sv. Benedikta, Ivanka pri Nitre, časť Lúky-Gergeľová.

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE