Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Diakovce, okres Šaľa
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26/25 (10/9+10+6)


1941, József Angster – novostavba

Opus 1220.

1999-2000, neznámy organár – generálna oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2000

Firemný nápis

Angster József és Fia / ORGONA ÉS HARMÓNIUMGYÁR R. - T. / PÉCS // 1220 sz // 1941

Dispozícia

I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie) Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Burdon16´Fuvola principalViolonbass16´
PrincipalCsövesfuvolaSubbass16´
Födött éjikürtViola di gambaOktávbass
SalicionalVox coelestisVioloncello
ErdeifuvolaOlaszoktávOroszkürt
Csöves nazát2 2/3´CsúcsfuvolaLágypuzón16´
Nyitott éjikürtHarántfuvola  
Terc1 3/5´Kis-Quinta1 1/3´  
Kornét 4x (ext.)Cimbel 4x  
Mixtura 5x1 1/3´Klarinét  

Spojky: I+II, Superokt. I+II, Subokt. I+II, P+I, P+II
Voľné kombinácie (Szab. elök.): A, B
Pevná kombinácia: Tutti
Pomocné zariadenia: Redöny (Žalúzie), Crescendo, Henger el (vyp. valca), Nyelvek be (zapínač jaz. reg.), Tremolo II. Man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE