Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Emanuel Štěpán Petr

[Emanuel Simon]

* 1853, Opočno (Česká republika)
† 1930, Praha


BIO

V literatúre sa uvádza aj rok narodenia 1852. Spočiatku pracoval v dielni Karla Schiffnera a Karla Antona Eisenhuta, neskôr sa osamostatnil. Čoskoro si získal povesť zručného organára a najmä výborného intonéra. V r. 1884 už pôsobil v Prahe, kde v neskoršom období postavil aj niekoľko trojmanuálových organov. Z jeho dielne vyšlo asi 350 nástrojov postavených nielen pre Čechy a Moravu, ale aj pre zahraničie. Bol súčasníkom a tiež konkurentom Henricha Schiffnera a firmy Gebrüder Rieger.

Organárska dielňa

Podobne ako ostatní organári v poslednej štvrtine 19. storočia, aj Petr, ak chcel uspieť v silnej konkurencii, musel sa vysporiadať s viacerými technickými novinkami, medzi ktoré patrili najmä vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry a nové typy pomocných zariadení. Petr od začiatku samostatnej tvorby staval organy s kužeľkovými vzdušnicami, neskôr s rozvojom pneumatického systému aplikoval vo svojich nástrojoch aj výpustkové vzdušnice. Na začiatku 90. rokov 19. storočia prešiel postupným vývojom smerujúcim od mechanických traktúr ku pneumatickým. Pneumatické traktúry staval oboma spôsobmi: tlakovým aj výpustným (v spojení s výpustkovou vzdušnicou), pričom používal aj svoje vlastné originálne prvky. Povestné bolo tiež precízne vypracovanie jeho pneumatických hracích stolov.

Vedľajšie manuály umiestňoval podľa želania objednávateľa do žalúziovej skrine minimálne od začiatku 90. rokov 19. storočia. V zmysle doby svoje nástroje disponoval viacerými pomocnými zariadeniami, podľa veľkosti organa a požiadaviek investora: spojky, registrové crescendo, pevné kombinácie, voľné kombinácie (dokonca aj mechanické). Petr sa nebál experimentovania, v r. 1903 si patentoval konštrukciu organovej píšťaly, ktorá má namiesto nohy iba rúrku z organového kovu.

Dispozície Petrových organov vychádzajú zo zvukovej koncepcie obdobia romantizmu. V porovnaní s nástrojmi Henricha Schiffnera viac preferuje registre v základnej polohe na úkor dôslednejšieho vybudovania zvukovej pyramídy principálového zboru.

ORGANY

bo/Boleraz_01.jpg

BolerázKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 *

Bratislava – Staré MestoKostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 48 (12+12+14+10) *

do/Domanovce_svStefan_04.jpg

DomaňovceKostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

hn/Hnusta_hac_ev.jpg

Hnúšťa – Hačavakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

ti/Tisovec_ev_EmSPetr_01.jpg

Tisoveckostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (7+5+4) *

vy/VysnyZipov_Ev08.jpg

Vyšný Žipovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (9+1) *

Zoznam prác

Boleráz; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1905 –1910 – jednomanuálový 7-registrový organ (6+1) , pneumatická výpustka.

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

Petrov organ v r. kat. kostole v Boleráze. organari/Petr_Boleraz_svMichal.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE