Pôvodne ranogotický kostol z 2. polovice 13. storočia. Loď zaklenutá v 1. polovici 15. storočia, úpravy v 18. a 19. storočí, vonkajšok renovovaný v roku 1956. Jednolodie s presbytériom s rovným uzáverom, bez veže, na severnej strane s pristavanou sakristiou, na južnej strane s predsieňou. Priestor zaklenutý krížovou rebrovou klenbou, v lodi na dva stredné piliere.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)