Secesný kostol z rokov 1939 – 1940 s voľným prepisom neogotických tvarov podľa projektu J. Byrtusa z Michaloviec. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou so vstupnými arkádami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)