Ranogotický kostol s retardovanými románskymi prvkami, v 18. storočí zbarokizovaný. Stál už v roku 1280 a patril reholi johanitov. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vežou na západnom priečelí. Presbytérium zaklenuté dvoma poľami krížovej rebrovej klenby, loď má tri polia krížovej klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)