Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami, postavený v roku 1841. Menšia stavba so strešnou vežičkou nad trojhranným štítom priečelia. Presbytérium rovno uzavreté, kryté českou plackou, v lodi pruské klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)