Klasicistický kostol s rokokovými ozdobnými prvkami, postavený v rokoch 1822-1826 na mieste dreveného artikulárneho kostola. Sieňová architektúra s oválne zakončeným oltárnym uzáverom, predstavanou vežou a pristavanou sakristiou. V lodi z troch strán arkádová empora. Loď krytá českými a pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na mohutné piliere.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)