Klasicistický kostol z r. 1790. Jednoloďový priestor má polygonálne zakončené sanktuárium, pristavanú sakristiu a predstavanú vežu. Kostol je zaklenutý korýtkovou klenbou. Organ stojí chóre oproti hlavnému oltáru. Prospekt organa zaberá celú šírku chóru a je vytvorený 30 píšťalovými poľami (frontálny prospekt).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)