Klasicistická budova postavená v rokoch 1851-1857. Centrálny priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Centrála zaklenutá mohutnou pruskou klenbou dosadajúcou na ťažké rímsy združených pilierov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)