Kostol a kláštor františkánov vznikol ako jednotný archtektonický komplex v r. 1480 – 1492, obnovený bol r. 1697. V r. 1903 – 1904 reštauroval kostol architekt O. Sztehlo. Kostol je trojloďový halový priestor s polygonálne uzavretým sanktuáriom. Na severnej strane sa k lodi pripája gotická kaplnka so sieťovou klenbou. V sanktuáriu je sieťová rebrová klenba v lodiach hviezdicové klenby, ktorej rebrá dosadajú do oktogonálnych pilierov. Organové skrine sú umiestnené na chóre oproti hlavnému oltáru.

História organov v objekte

V r. 1721 postavil kremnický organár Martin Zorkovský 6-registrový pozitív. Tento sa v súčasnosti nachádza v r. kat. kostole v Liptovskom Jáne. V r. 1823 – 1826 postavil nový dvojmanuálový organ Franz Finkler. Z tohto nástroja sa zachovala organová skriňa hlavného stroja a pedála, spolu so skriňou zadného pozitívu. V skrini pozitívu sa aj v súčasnosti nachádza pôvodná Finklerova vzdušnica.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)