Pôvodne klasicistický tolerančný kostol, postavený v r. 1784 – 1786. R. 1815 postavili nový oltár a empory, r. 1858 vežu. V rokoch 1870 – 1885 bol kostol prestavaný a rozšírený priečnou loďou a neorománsky upravený. Organ je na chóre oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)