Barokovo-klasicistický objekt so starším, renesančným jadrom stavby. Kostol sa spomína v roku 1559, okolo roku 1728 zväčšený o sanktuárium, roku 1755 prestavaná loď, celý kostol opravovaný roku 1799 po škodách, ktoré spôsobila povodeň. Jednoloďová stavba má presbytérium s oblým uzáverom, pristavanú severnú sakristiu a predstavanú západnú vežu. Priestor zaklenutý pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)