Stavba postavená 2. pol. 13. storočia.

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, pôvodne románsky z polovice 13. storočia, v 16. storočí prestavaný, resp. opravený (r. 1561). V rokoch 1747 – 1752 zväčšený novou barokovou loďou. R. 1921 boli pristavané priečne lode a južná časť barokovej lode. Pôvodne románsky jednoloďový kostol s polkruhovo zakončenou apsidou tvorí dnes presbytérium a polkruhovú sakristiu. Na plášti absidy je zachovaný oblúčkový vlys s príporou a výklenok na oleje. Pri barokizácii prelomili priečelný múr románskeho kostola barokovým triumfálnym oblúkom a z románskej lode vzniknuté presbytérium preklenuli pruskou klenbou. Nová pristavaná baroková loď má na západnom priečelí vstavanú vežu a trojosovú barokovo konkávne riešenú fasádu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)