Neskorobarokový kostol postavený okolo r. 1770, bočné lode pristavané v 20. storočí. Trojloďový, pôvodne jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom sanktuária a do priečelia vstavanou vežou. Pôvodná stredná loď je zaklenutá pruskými klenbami, v sanktuáriu kupola na pendantívoch, bočné, nepôvodné lode majú rovné stropy.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)