Sakrálnou dominantou Keceroviec je rímskokatolícky kostol sv. Ladislava. Jednoloďový kostol pochádza z roku 1628, prešiel však významnou prestavbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)