Kostol sv. Terézie z Avily, neskorobarokový, postavený r. 1753. Do pôdorysu nového kostola bola pojatá prvá kaplnka z r. 1735, ktorá tvorí jeho sanktuárium. K oválnemu sanktuáriu s oltárnym výklenkom pristavaná mierne rozšírená loď, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Priestor sanktuária má nízku kupolu. Vstavaná nízka veža a pred hlavný vstup, zrejme neskôr, pristavaná veľká predsieň.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)