Stavba postavená 1886.

Pôvodne jednoloďový neogotický kostol s polkruhovým barokovým uzáverom a západnou veľou situovanou do pseudogotického štítového priečelia postavený použitím obvodového muriva staršieho kostola z roku 1499. Nová veža postavená roku 1933.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)