Pôvodne gotický kostol s klasicistickou úpravou postavený začiatkom 14. storočia. V roku 1520 vyhorel, zakrátko bol opravený a do roku 1718 zostal bez väčších zmien. Až okolo roku 1748 bol zbarokizovaný a po zemetrasení v roku 1808 klasicisticky upravený. Opravné práce väčšieho rozsahu sa realizovali v rokoch 1856, 1894 a po roku 1914. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Dnešný výzor kostola určuje klasicistická prestavba, ktorú obnovili aj po roku 1914.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)