Kostol (kat.), pôv. gotický a neskoršími prestavbami, rozšírený v roku 1752, loď prestavaná v prvej tretine 19. storočia, strop a chór v roku 1937. Jednoloďový s gotickým rovno uzavretým presbytériom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Nový betónový rovný strop je kazetový. Fasády presbytéria sú hladké, na lodi členené lizénami. Priečelie zakončené murovaným štítom, za ním veža krytá kupolovitou strechou. V presbytériu gotické nástenné maľby z konca 14., alebo začiatku 15. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)