Klasicistický kostol postavený na mieste staršieho gotického kostola. Súčasný kostol postavil v rokoch 1841-1842 staviteľ M. Pollák zo Spišských Vlachov. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)