Barokovo-klasicistický kostol, postavený r. 1791. Pozdĺžna jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, zaklenutá pruskými klenbami. V priečelí predstavaná vysoká veža s barokizujúcou kupolovou strechou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)