Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, z ktorého sa zachovala veža a časť obvodových múrov. V roku 1777 bol zbarokizovaný.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)