Kostol r. kat. sv. Egídia, ranogotický z konca 13. storočia. Loď v polovici 15. storočia zaklenutá na stredný pilier. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom sanktuária, zaklenutého krížovou rebrovou klenbou, ktorej rebrá dosadajú na konzoly. Klenba lode dosadá na stredný polygonálny pilier, rebrá na bočných stenách zapadajú do okosených konzol. Na západnej strane chór. Pred južným vchodom novší barokový portálový prístavok. Vysoká predstavaná veža zakončená zvonovitou strechou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)