Klasicistický kostol bež veže postavený r. 1785, neskôr úpravavoný. Sieňová stavba je zaklenutá českými plackami. Organ je umiestnený na chóre oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)