Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 13. storočia, upravovaný v prvej polovici 15. storočia, zbarokizovaný v 18. storočí. Dvojlodie so sanktuáriom s rovným uzáverom. Sanktuárium je zaklenuté jedným poľom krížovej rebrovej klenby, dvojlodie zaklenuté na dva polygonálne piliere krížovou rebrovou klenbou z r. 1422. Organ stojí na luiséznom organovom chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)