Pôvodne neskororománsky kostol sa prvý raz spomína r. 1273. Roku 1464 bol prestavaný domácim staviteľom J. Steinmetzerom. Vtedy odstránili staré sanktuárium a nahradili ho gotickým, polygonálne zakončeným, a kostol zaklenuli. V lodi je dvojdielna sieťová rebrová klenba zbiehajúca do stredného piliera, čím vznikla zdanlivo dvojloďová dispozícia. V rokoch 1502 – 1514 k severnej stene kostola pristavali kaplnku sv. Anny. V 18. storočí kostol barokovo upravili a pristavali južnú predsieň.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)