Klasicistický kostol postavený v r. 1817 na pôdoryse rovnoramenného kríža so segmentovým oltárnym uzáverom. Priestor je zaklenutý troma poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi. Okolo priestoru obieha murovaná empora. Organ stojí na empore oproti oltáru. Do novopostaveného kostola preniesli evanjelici v r. 1817 najskôr organ, ktorý si zadovážili r. 1788 do dreveného tolerančného kostola z r. 1783. Pri príležitosti stavby nového organa v r. 1853 – 1856 starý organ predali do Šváboviec, a tam o niekoľko rokov zhorel.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)