Stavba postavená 1650.

Gotický pôvodne katolícky kostol bol v 18. storočí zbarokizovaný. Koncom 18. storčia bola pôvodná loď rozšírená emporami, ktorých piliere členia priestor na spôsob trojlodia. Z pôvodného kostola sa zachovalo gotické sanktuárium s polygonálnym uzáverom. Aj to je značne prestavané a je zaklenuté dvoma poľami pruskej klenby. Na západnom priečelí je predstavaná veža. Organ je postavený na chóre oproti oltáru. Z pôvodného zadného pozitívu osadeného do zábradlia chóru sa zachovalo len nefunkčné torzo skrine.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)