Gotický chrám, postavený v polovici 14. storočia ako jednoloďový s vyvýšeným polygonálnym presbytériom. V rokoch 1502 – 1515 stavbu neskorogoticky rozšírili a prestavali južným smerom – vznikla trojloďová halová stavba s polygonálnym uzáverom stredného presbytéria, zaklenutého gotickou sieťovou klenbou, po stranách presbytéria predĺžené chóry bočných lodí s hviezdicovými klenbami, hlavná loď zaklenutá neskorogotickou hviezdicovou klenbou, bočné lode hviezdicovou a sieťovou klenbou. Za reformácie bol kostol adaptovaný vstavaním speváckych empor (1642), poslednú odstránili až v roku 1949. Kostol bol opravovaný po požiari v roku 1788, veža regotizovaná v rokoch 1903 – 1904 pod vedením arch. F. Schuleka.

História organov v objekte

V roku 1429 mesto Prešov uzatvorilo zmluvu s majstrom Jánom na stavbu nového organu za 435 tvrdých zlatých. V zmluve sa zaviazalo, že dodá všetko potrebné na stavbu organu, postará sa o živobytie organára a prisľúbilo tiež toľko piva, koľko majster počas práce dokáže vypiť. Ďalší záznam pochádza z rokov 1614 a 1615, kedy mesto vyplatilo organárovi Andreasovi Varannayovi 400 zlatých v štyroch splátkach.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)